A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

анкета фонтан Преброяване 2021

Традиционната коледна елха вече е в центъра на Ардино

26 Ноември 2020  11

Традиционната коледна елха вече е в центъра на Ардино

Поставиха традиционната коледна елха в центъра на Ардино. Тазгодишното дърво е с височина шест метра и вече е пременено с подходяща новогодишна украса. Централната част на града е монтирано и разноцветно празнично коледно-новогодишно осветление.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

25 Ноември 2020  166

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка на обекти, включени в проект „Ardino and Didymoteicho connected through past and future”  with acronym ARDICO („Ардино и Димотика свързани чрез минало и бъдеще“) с акроним АРДИКО по Договор №В2.6с.16 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ...

ЦПЛР-ОДК гр. Ардино организира онлайн конкурс за поздравителна картичка и рисунка

24 Ноември 2020  93

ЦПЛР-ОДК гр. Ардино организира онлайн конкурс за поздравителна картичка и рисунка

Традиционният конкурс „ Зимни фантазии “ тази година ще протече по нетрадиционен начин, поради извънредната епидемиологична обстановка. Целта тази година е да се осъществи „ екипна работа ‘‘ между родител и дете

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа договор за реконструкция на градския стадион „Юнак“

23 Ноември 2020  316

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа договор за реконструкция на градския стадион „Юнак“

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан подписа поредния спечелен договор с държавен фонд „Земеделие“  на стойност 280 057 лв. за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градския стадион в град Ардино“.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Уведомление

24 Ноември 2020  16

Във връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна ...

Проект на план-сметка и такса битови отпадъци за 2021г.

23 Ноември 2020  28

Проект на план-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на ...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО

20 Ноември 2020  27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.11.2020 г. /петък/ от 15.00 часа в  залата на Читалище ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17 Ноември 2020  25

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,          Община Ардино, област Кърджали се включва в инициативата на Сдружение „България без тютюнев дим“ в Национална кампания под наслов „Да спечелим заедно – един ден без цигари!“, посветена на ...

ОБЯВЛЕНИЕ №484

02 Ноември 2020  75

Обявление № 484: Отдел “ Архитектура, благоустрояване и общинска собственост”

Краткосрочна програма

28 Октомври 2020  56

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ардино за периода 2020 - 2023 г.

ОБЯВА

22 Юли 2020  134

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

ОБЯВА

02 Юни 2020  277

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Информация

28 Април 2020  377

П Р О Е К Т : „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.028-0002-С01/2019г. от 27.04.2020 г.

КЛАСИРАНИ ЗАЯВИТЕЛИ

27 Април 2020  346

Във връзка с изпълнение на проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, договор BG05M9OP001-2.101-0019-C01 по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент ...

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020Г.“

07 Април 2020  424

Уважаеми съграждани, Община Ардино разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати