A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard анкета фонтан

              Международен детски фестивал  „Млади таланти”

19 Май 2022  103

Международен детски фестивал „Млади таланти”

Школата по Изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК гр. Ардино за първи път взе участие в Международният детски фестивал на изкуствата „Млади таланти” /16 - 21 май 2022 год./, който се провежда всяка година.

Покана

18 Май 2022  146

Покана

Община Ардино и НЧ „Родопска искра 1921“ Ви канят на концерт на хор „Севги“ от Бурса, който ще се гостува в града ни на 20 май (петък) 2022 г. от 17.30 часа на новата сцена пред читалището. Заповядайте!

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Севги Есадов Ардино 2022

13 Май 2022  41

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.12.464 землището на гр. Ардино, местност „Тозлук“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Смф“ (смесени, ...

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Гюнер Паша 2022

12 Май 2022  34

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор местност „Мариска“, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „Смф“ (Смесена ...

Обявление за ОУП ПУП ПРЗ Герт груп Дядовци 2022

12 Май 2022  38

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД №24788.12.440 землището на село Дядовци, местност „Кара бурун“, община Ардино с цел установяване на устройствена зона „Пп“ ...

Обявление

12 Май 2022  29

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, с цел отстраняване на техническа грешка за УПИ ІV-649 от квартал 26 с устройствена зона „Оо“ (обществено обслужване) по действащия ПУП-ПРЗ на ...

Обявление

12 Май 2022  25

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ОУПО-Ардино, землището на село Бял извор, община Ардино, с цел промяна на устройствената зона от „територия за ландшафтни мероприятия“ в ...

Обявление

12 Май 2022  30

Община Ардино, област Кърджали съобщава, че е изработен проект за изменение на ОУПО-Ардино, за ПИ с ИД  №00607.13.1189 (местност Сулук Янъ),  ПИ с ИД  №00607.13.196 (местност Кечи Къзъ) и ПИ с ИД  №00607.13.188 (местност Данък Янъ), землището на гр. ...

Oбява

19 Август 2021  451

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  650

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  726

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  711

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

09 Май 2022  13

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обява

01 Октомври 2021  375

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обява

03 Юни 2021  484

Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:* 1. Педагог; 2. Медиатор/помощник възпитател.

ОБЯВА

29 Април 2021  480

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Съобщение

28 Април 2021  535

П Р О Е К Т : „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино”

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ в община Ардино

26 Април 2021  531

Удължен е срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ за нуждаещи се от община Ардино до 30.09.2021 г. Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно ...

Обява - психолог

19 Април 2021  565

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0034-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/