A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Болницата в Ардино с нова и модерна апаратура

01 Декември 2023  0

Болницата в Ардино с нова и модерна апаратура

С модерен ехограф от висок клас разполага вече Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино. Медицинската апаратура е предоставена по проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакции при кризи“ между Министерството на здравеопазването в партньорството с ...

В Ардино се проведе работна среща и обучение по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“

01 Декември 2023  84

В Ардино се проведе работна среща и обучение по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“

Първа работна среща и обучение за повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“ се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Ардинските тенисистки постигнаха три победи в шампионата при дамите

29 Ноември 2023  315

Ардинските тенисистки постигнаха три победи в шампионата при дамите

Състезателките на СКТМ „Юнак“ - Ардино постигнаха  три категорични победи и допуснаха една загуба в първи кръг на първия етап от държавното отборно първенство по тенис на маса  - Висша лига - жени. Състезанието се проведе в София на 25 и 26 ноември. Това съобщи наставникът на клуба ...

Заради ремонт частично се ограничава движението на отсечката от потопяемия мост на река Арда до Сполука

29 Ноември 2023  166

Заради ремонт частично се ограничава движението на отсечката от потопяемия мост на река Арда до Сполука

Поради извършване на ремонтни дейности на пътната настилка отсечката от потопяемия мост на река Арда до ардинското село Сполука (до разклона за Любино) ще бъде затворена за движение днес – 29 ноември (сряда) в интервала от 12:00 до 16:00 часа. Това съобщи Сезер Бекир, началник на Районната ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Проект за изменение в наредба

28 Ноември 2023  40

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Проект за изменение и допълнение

28 Ноември 2023  40

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

16 Ноември 2023  43

Относно извършване на функционални тестове на разширената Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Проект на План-сметка

14 Ноември 2023  29

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ...

Проект на правилник

13 Ноември 2023  74

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г.

Съобщение

10 Ноември 2023  50

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим“ организират инициатива: Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“ посветена на Международния ден ...

Протоколи

06 Юли 2022  1221

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1668

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1788

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1917

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1928

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  36

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  117

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  106

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  111

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  245

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  2333

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  260

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1072

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1059

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/