A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Парламентарни избори 2023 За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Възобновиха учителската спартакиада в Ардино

28 Май 2023  60

Възобновиха учителската спартакиада в Ардино

Работещите в сферата на Образованието от Община Ардино, след няколко годишно прекъсване от пандемичните ограничения, под ръководството на Синдиката на Българските Учители /СБУ/ и под егидата на Кмета на Общината инж. Изет Шабан, проведоха 5-та Учителска спартакиада в местността ...

ЛРС „Бели брези“-Ардино проведе годишното си отчетно събрание

27 Май 2023  202

ЛРС „Бели брези“-Ардино проведе годишното си отчетно събрание

В събота, 27 април, Ловно-Рибарско Сдружение „Бели  брези“-Ардино проведе отчетно събрание. Гости на форума бяха кметът на общината инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям и Даниел Тошков, главен секретар на НЛРС „СЛРБ“.

Кметът на Ардино получи благодарствено писмо от Асоциация за инсулт и афазия

26 Май 2023  107

Кметът на Ардино получи благодарствено писмо от Асоциация за инсулт и афазия

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан получи благодарствено писмо от председателя на УС на Асоциацията за инсулт и афазѝя инж. Дорина Добрева относно Националната кампания „Живот след инсулт“ по повод 9-ти май – Европейски ден на информираност за инсулта.

ДГ „Слънце“ в Ардино отбеляза 51-години от създаването си

26 Май 2023  313

ДГ „Слънце“ в Ардино отбеляза 51-години от създаването си

Празничен бе днешният ден за детска градина „Слънце“ в Ардино, а поводът за това - 51 години от нейното създаване. В двора на заведението децата изнесоха тържествен празничен концерт пред своите родители, който протече с много песни, танци, стихове, игри и веселие.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Покана: Редовно заседание на Общински съвет - Ардино

15 Май 2023  46

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 23.05.2023 г. /вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет ...

Уведомление за инвестиционно намерение

11 Май 2023  41

Уведомление за инвестиционно намерение на обект: "Фотоволтаичен парк - фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници" от Огнян Тенекеджиев

Протоколи

06 Юли 2022  1021

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1495

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1626

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1734

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1741

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  424

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  90

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

Проект

13 Март 2023  136

П Р О Е К Т : „Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино”

Обява

06 Март 2023  222

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01 „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, по ...

Проект: "„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”"

01 Февруари 2023  417

П Р О Е К Т :  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ”

Деца от детските градини и ученици от средното училище в гр. Ардино отбелязаха международния ден на толерантността

17 Ноември 2022  322

Образователните институции ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“ и СУ „Васил Левски“, партньори на община Ардино по проект „Образователна интеграция на децата и учениците в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната ...

Съобщение

28 Октомври 2022  772

С П И С Ъ К на одобрените кандидати след проведено събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  892

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  887

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/