A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Програма за Дните на Ардино от 05 до 11 август 2024г. За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино

Кметът на Богатино благодари на екипа на пожарната и община Ардино за бързата реакция

22 Юли 2024  123

Кметът на Богатино благодари на екипа на пожарната и община Ардино за бързата реакция

От името на местните жители и от свое име кметът на ардинското село Богатино Юзджан Махмуд изказва  своите сърдечни благодарност към екипа на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Ардино и на община Ардино за бързата реакция при потушаването на ...

Дните на Ардино от 5 до 11 август ще бъдат отбелязани с богата програма

22 Юли 2024  187

Дните на Ардино от 5 до 11 август ще бъдат отбелязани с богата програма

От 5 до 11 август в Ардино ще се проведе четвъртото издание на „Дните на Ардино 2024“ и „Фестивал на чистите храни от Родопите“ под мотото „Ръка за ръка за Ардино“. Проявата се организира под патронажа на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан.

Молитва за дъжд отправиха от Търносливка

21 Юли 2024  202

Молитва за дъжд отправиха от Търносливка

Молитва за дъжд отправиха мюсюлманите по време на традиционния мевлид за здраве и берекет в местността „Карамиерянъ” край ардинското село Търносливка. На религиозното събитие присъстваха стотици души от околните населени места Ахрянско, Родопско и изселници от Турция.

Мевлид за здраве и берекет се проведе в Дедино

19 Юли 2024  166

Мевлид за здраве и берекет се проведе в Дедино

Мевлид за здраве и берекет се проведе в ардинското село Дедино. Духовници, водени от имамите на Горно Прахово и Долно Прахово Мехмед Мюмюн и Нуриттин Ибрям четоха Айети от Корана и Мевлид-и Шериф.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2023 година

19 Юли 2024  73

На основание чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общинския съвет гр.Ардино – Сезгин Байрам О Р Г А Н И З И Р А Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община ...

Търносливка и Ахрянско канят на мевлид в неделя

16 Юли 2024  171

На 21 юли (неделя) от 10:00 часа в местността „Карамиерянъ” край ардинското село Търносливка ще се проведе традиционния мевлид за здраве и берекет. Това съобщиха кметовете на Търносливка и Ахрянско Бирсен Рюстем и Джабит ...

Квартет „Хармоника“ с мини концерт

02 Юли 2024  13

В рамките на четвъртото издание на „Дните на Ардино“, на 7 август от 19.00 часа квартет „Хармоника“ към ЦПЛР-ОДК с ръководител Дамла Йорданова ще изнесе концерт на централния градски площад. Тази година Дните на Ардино ще се ...

Покана: Общински съвет - Ардино

21 Юни 2024  75

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 27.06.2024 г./четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински ...

Протоколи

06 Юли 2022  1540

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1942

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  2069

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  2203

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  2224

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Обява

04 Юни 2024  80

    Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Община Ардино е одобрена от Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект за нуждите на социални услуги

27 Май 2024  176

Община Ардино получи одобрение за финансиране на проект от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на проект „Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните ...

Проект: Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните услуги „център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „дневен център за пълнолетни лица с увреждания”

22 Май 2024  100

„ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” И „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА ...

Проекти

25 Април 2024  132

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Европейския съюз Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно ...

Покана

22 Януари 2024  269

За подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от ...

Обява

05 Януари 2024  315

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

03 Януари 2024  314

П Р О Е К Т : „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  352

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  345

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1414

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1353

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/