A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Дяволски мостДяволски мост

„Дяволският мост” - архитектурно-строителна, недвижима културна ценност, представляваща техническо съоръжение с масивна зидана конструкция с три главни отвора /9.0 м., 8.20 м., 8.50 м./ и четири допълнителни, с ширини - от 1.85 до 3.52 м. Дължината на моста е 56.00 м., напречният му размер е 3.55 м., а централният свод е най-високият – 11.50 м. Има островръха конструкция, спускаща се полегато към двата бряга на реката. 
Мостът е изграден върху имот, публична държавна собственост от землището на с. Дядовци и върху имот, частна държавна собственост от землището на с. Латинка
„Дяволският мост” над река Арда е най-големият и най-величествен мост в Родопите, емблема на община Ардино, едно от чудесата на средновековното строително изкуство на Балканите и един от най-известните в страната паметници на родопското архитектурно изкуство. Строителството му е завършено в началото на XVІ век.
Мостът е разположен на 420 м. надморска височина, ограден от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 м. надморска височина.
Обектът има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност, съгласно § 12, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), а с Протокол на Комисия за определяне на границите и охранителните режими, утвърден от Министъра на културата (Март 2011 г.), на  недвижимата културна ценност  „Дяволски мост”` е декларирана категория „от национално значение”. С Акт № 984 / 10.05.2011 г. „Дяволският мост над р. Арда” е публична общинска собственост.
Мостът попада в Защитена местност, определена със Заповед №  РД-552 от 07.05.2003 г. на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, както и в пределите на Защитена зона по Натура - 2000.

 


‹ Назад

Научете повече за Ардино
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/