A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Учебни заведенияСУ „Васил Левски” гр.Ардино

На територията на община Ардино функционират 6 общински училища. Това са СУ „Васил Левски” гр.Ардино, ОУ „Христо Смирненски” с.Бял извор, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Падина, ОУ „Отец Паисий” с.Жълтуша, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово и ОУ „А.С. Макаренко” с.Боровица.

Със статут на „защитени”  са училищата в с.Горно Прахово и с.Боровица, които получават допълнителни средства от държавата.

Това са такива училища при закриването на които има вероятност да останат не обхванати ученици, които не са навършили 16 годишна възраст.

Освен със статут на „защитени” има „средищни” училища, в които броя на пътуващите ученици е над 10 и те са на целодневно обучение.

Такива са училищата :   СУ „Васил Левски” гр.Ардино, ОУ „Христо Смирненски” с.Бял извор, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Горно Прахово и ОУ „А.С. Макаренко” с.Боровица.

Освен училища и детски градини в общинския център Ардино функционира и общински детски комплекс(ОДК), където децата и учениците се организират в групи по интереси и развиват своите умения и талант.

Населено място Училище Вид Адрес Телефон

гр. Ардино

СУ “Васил Левски”

училище

ул. “Първи май” №7

0879 54 69 74

с. Бял извор

ОУ “Христо Смирненски”

училище

с. Бял извор

0877 03 29 70

с. Боровица

ОУ “А.С.Макаренко”

училище

 

0889 40 90 73

с. Горно Прахово

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий"

училище

 

0896 85 83 27

с. Жълтуша

ОУ "Отец Паисий"

училище

 

0878 13 75 31

с. Падина

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”

училище

 

0887 61 37 07

гр. Ардино

ОДК - Ардино

обслужващо звено

ул. “Първи май” №8А

03651/40-82

 

Дейности
Култура Образование Здравеопазване Социални дейности Бюджет и финанси Местни данъци и такси Спорт Екология Туризъм Проекти и програми
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/