A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Кметът Изет Шабан проведе среща с гост-имамина от Турция Юмер Джейлян

12 Април 2024  144

Кметът Изет Шабан проведе среща с гост-имамина от Турция Юмер Джейлян

По повод приключването на едномесечния му престой в Ардино като гост-имамин от Турция по време на свещения месец Рамазан кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе среща с Юмер Джейлян. На нея присъстваха още председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям и имаминът на джамията ...

Младите таланти на Ардино

11 Април 2024  132

Младите таланти на Ардино

В Седемнадесетото издание на Международния детски фестивал „ Млади таланти- 2024“ участието на ЦПЛР- ОДК беше едно от най- аплодираните и запомнящи се. Всички школи бяха представени и изявите им обраха овациите на публиката.

Поздрав от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан по повод Рамазан Байрам

10 Април 2024  383

Поздрав от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан по повод Рамазан Байрам

Скъпи братя и сестри мюсюлмани, От мое име и от името на ръководството на Община Ардино Ви поздравявам най-сърдечно по случай Свещения празник Рамазан Байрам. Тези дни духът на традицията повелява отдаване на почит към Всевишния. Пожелавам Ви единство и заедност, духовно израстване ...

Традиционно байрамско кафе в Ардино с пожелание за берекет и здраве

10 Април 2024  237

Традиционно байрамско кафе в Ардино с пожелание за берекет и здраве

След празничният намаз в джамията в центъра на Ардино по повод мюсюлманския празник Рамазан Байрам, кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, гост – имаминът от Турция Юмер Джейлян и имаминът на Ардинската джамия Орхан Якуб седнаха да ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Протокол

09 Април 2024  41

За резултат от проведен писмен изпит - решаване на тест, на 08.04.2024 г., от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка с място на ...

Протокол от проверка на подадените заявления за участие в конкурс за длъжността “Началник отдел „Социална политика“

03 Април 2024  67

Протокол от проверка на подадените заявления за участие в конкурс за длъжността “Началник отдел „Социална политика“ в общинска администрация Ардино - 1 щатна бройка.

Покана: Редовно заседание на Общински съвет – Ардино

21 Март 2024  54

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 26.03.2024 г./вторник/ от 15.00 часа в  залата на Общински съвет ...

Обявление - конкурс началник отдел Социална политика

18 Март 2024  111

О Б Я В Л Е Н И Е Община Ардино със седалище и адрес: 6750 гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при ...

Протоколи

06 Юли 2022  1367

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1798

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1914

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  2044

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  2063

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Покана

22 Януари 2024  110

За подготвителна среща за създаване на за партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021‐2027“, финансирана от ...

Обява

05 Януари 2024  137

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

03 Януари 2024  142

П Р О Е К Т : „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  168

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  258

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  271

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  247

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  519

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  166

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1194

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1191

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/